V případě, že žádáte o nadační příspěvek, vyplňte prosím tiskopis, který je volně ke stažení na našich internetových stránkách a zašlete nám jej vyplněný a podepsaný na poštovní adresu, kterou najdete v zápatí žádosti. Děkujeme.

Úvodní slovo

Skupina AGEL rozhodla o založení NADACE AGEL, jejímž základním cílem je podpora humanitárních aktivit s návazností na sféru zdravotnictví. NADACE AGEL tak hodlá všestranně podporovat humanitární aktivity právnických a fyzických osob, sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví.

„Podporován bude zejména rozvoj zdravotní péče, diagnostických a léčebných metod zabývajících se problematikou zejména onkologických pacientů. NADACE AGEL má v záměru přispívat také na vybavení zdravotnických zařízení, a to s cílem zlepšovat podmínky a prostředí pro pacienty. Zaměří se rovněž na shromažďování a účelné vynakládání finančních a dalších prostředků, k podpoře výzkumných a osvětových programů zaměřených na prevenci, diagnostiku a léčení především onkologicky nemocných pacientů,“ říká předsedkyně správní rady NADACE AGEL Ing. Iveta Ostruszková, MBA.

Nadace chce podporovat i financování výzkumu a vzdělávání odborníků, s důrazem na oblasti onkologie, kardiologie, cytologie, neurologie, ortopedie, rehabilitace, gastroenterologie. To všechno včetně zahraničních stáží a studijních pobytů, pořádání národních a mezinárodních seminářů a kongresů s vědeckým a populárně-vědeckým zaměřením. „Předpokládá se taktéž podpora preventivní zdravotní péče, provádění a organizování edukační a osvětové činnosti zaměřené na zdraví, publikační a propagační činnost či spolupráce s obdobnými nadacemi,“ dodává předsedkyně správní rady nadace.