V případě, že žádáte o nadační příspěvek, vyplňte prosím tiskopis, který je volně ke stažení na našich internetových stránkách a zašlete nám jej vyplněný a podepsaný na poštovní adresu, kterou najdete v zápatí žádosti. Děkujeme.

NADACE AGEL vznikla 22. června 2011 jako nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je podpora humanitárních aktivit v návaznosti na sféru zdravotnictví.

Účelem NADACE AGEL je prostřednictvím své činnosti nabídnout pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují a zároveň podpořit zájem o přirozenou humánní pomoc směřovanou k lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. NADACE AGEL svou činnost realizuje převážně formou finančního příspěvku.