Logo

Vieme, ako pomáhať
Sme Súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Slide thumbnail
Slide thumbnail

Vieme, ako pomáhať

Účelom NADÁCIE AGEL je prostredníctvom svojej činnosti ponúknuť pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú a zároveň podporiť záujem o prirodzenú humánne pomoc smerovanú k ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. NADÁCIA AGEL svoju činnosť realizuje prevažne formou finančného príspevku.

NADÁCIA AGEL vznikla 22. júna 2011 ako nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podpora humanitárnych aktivít v nadväznosti na sféru zdravotníctva.