Novinky

NADACE AGEL převzala za účasti kardinála Duky dlouhodobý patronát nad Azylovým domem Gloria

NADACE AGEL v minulém týdnu slavnostně převzala patronát nad Azylovým domem Gloria, který v Praze na Barrandově pomáhá matkám s dětmi v těžké životní situaci. Nadace spolupracuje s azylovým domem od letošního roku a na základě pozitivních zkušeností byla nyní dohodnuta spolupráce dlouhodobá. Akce proběhla za účasti kardinála Dominika Duky, ředitele Arcidiecézní charity Praha Jaroslava Němce, předsedkyně dozorčí rady nadace Dušany Chrenekové a předsedy dozorčí rady akciové společnosti AGEL Tomáše Chreneka.

„Uvědomuji si, že každá pomoc potřebným je důležitá a cenná. Čím více jsme poznávali činnost Azylového domu Gloria, tím více bylo zřejmé, že nejužitečnější bude pomoc dlouhodobá. Díky ní se řada investic i aktivit může lépe plánovat a provozovatelé tak získávají pro svou záslužnou práci tolik potřebný klid a jistotu,“ uvedl při setkání k stvrzení patronátu Tomáš Chrenek.

„Vážíme si každého daru, ale nabídka dlouhodobého patronátu nás velmi potěšila. Jsme rádi, že můžeme kontinuálně spolupracovat s tak silnou společností,“ řekl během setkání kardinál Dominik Duka.

„Díky intenzivní spolupráci s Azylovým domem Gloria, který pravidelně navštěvujeme, stále více poznáváme jeho potřeby. Proto se naše pomoc neomezuje pouze na neadresné poskytování finančního příspěvku, ale přicházíme i s vlastními nápady a iniciativou, myslíme i na věci zbytné, na které by se třeba jinak nedostalo. Letos o prázdninách jsme dětem přispěli na vybrané tábory a až budou Vánoce, dostanou dárky nejen děti, ale i jejich maminky, na které se často zapomíná,“ představila některé aktivity NADACE AGEL Dušana Chreneková.

Hlavním posláním Azylového domu Gloria je pomáhat matkám v těžké životní krizi, kdy ztrácejí střechu nad hlavou, což bývá spojeno i s odebráním dětí do ústavní péče. Ačkoliv zaměstnanci Azylového domu Gloria dělají vše pro to, aby svým klientům poskytli pevné zázemí, s pomocí NADACE AGEL budou moci pomáhat s návratem do běžného života ještě efektivněji. Azylový dům Gloria poskytne přechodné ubytování ročně přibližně stovce matek a jejich dětí. Matky, které se obracejí pro pomoc na azylový dům, se nemají na koho obrátit, mívají zcela nefunkční sociální vazby a opory. Samy často zažily narušené rodinné vztahy a ve svém dětství nedostaly od svých rodičů dostatek pozornosti a lásky, a proto těžko zvládají výchovu svých dětí.

NADACE AGEL Azylovému domu Gloria letos poskytla finanční plnění ve výši 600 tisíc korun. Šlo o jednorázový příspěvek na provoz a dofinancování osobních nákladů na pracovníky v přímé péči, kteří se věnují maminkám s dětmi a řešení jejich situace. Prostředky šly také na úpravu venkovního prostranství (propadající se chodník, písek do pískoviště apod.) Dalších 50 tisíc korun sloužilo na vybavení kuchyněk, které využívají maminky, a to konkrétně na mikrovlnné trouby, pračky, hrnce, nádobí. Dalších 16 tisíc korun putovalo na úhradu plateb za letní tábory pro děti.

 „V NADACI AGEL jsme našli stabilního partnera, který nám pomůže překonat finanční nejistotu plynoucí z jednoletého dotačního systému a z nedostatečné výše provozní dotace,“ říká ředitel Arcidiecézní charity Praha Ing. Jaroslav Němec.

NADACE AGEL sídlí v Praze a potřebným lidem a organizacím z celé České i Slovenské republiky pomáhá již od roku 2011. Od svého vzniku nadace podpořila téměř 400 žadatelů celkovou částkou přesahující 10 miliónů korun.

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz