Žádosti

Často kladené otázky

Níže najdete odpovědi na nejčastěji kladené otázky z NADACE AGEL. V případě, že nenajdete odpověď na svou otázku, prosím, zeptejte se nás. Rádi vám poradíme.


Obsah:

 1. Komu a na jaké účely může NADACE AGEL poskytnout podporu?
 2. Musím žádost vyplnit do speciálního tiskopisu?
 3. Koho údaje v žádosti se musí uvádět, pokud má žadatel zákonného zástupce (rodiče, opatrovníka, pěstouna)?
 4. Co je korespondenční adresa, mám ji také uvádět?
 5. Je potřeba uvádět opatrovníka/statutárního zástupce?
 6. Kdo je kontaktní osoba?
 7. Je potřeba zřídit si pro žádost speciální bankovní účet?
 8. Co je potřeba k žádosti doplnit?
 9. Jaké informace vás nejvíce zajímají? Co mám v žádosti zdůraznit?
 10. Je potřeba získat na podporu moji žádosti i jiné zdroje nebo vložit vlastní prostředky?
 11. Je možné, aby jeden žadatel podal více žádostí?
 12. Kdo žádosti hodnotí a jaký je proces jejich hodnocení?
 13. Kde a jak se dozvím, že byla moje žádost podpořena či nikoliv?
 14. Pokud je moje žádost podpořena, jaký je další postup?
 15. Co dělat v případě zamítnutí žádosti?
 16. Do kdy je nutno poskytnout plnění?
 17. Jak NADACE AGEL zpracovává mé osobní údaje?

Komu a na jaké účely může NADACE AGEL poskytnout podporu?

Poskytujeme prostředky především aktivním jednotlivcům, ale i nevládním organizacím. Účelem nadace je prostřednictvím své činnosti nabídnout pomoc těm, kteří ji nejvíc potřebují a zároveň podpořit zájem o přirozenou humánní pomoc směřovanou k lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Více informací naleznete na stránce O nadaci.


Musím žádost vyplnit do speciálního tiskopisu?

Ano, žádost vyplňte do tiskopisu, který je volně ke stažení na našich internetových stránkách a zašlete nám jej vyplněný a podepsaný na poštovní adresu, kterou najdete v zápatí žádosti.


Koho údaje v žádosti se musí uvádět, pokud má žadatel zákonného zástupce (rodiče, opatrovníka, pěstouna)?

Pokud se jedná o osobu, která má zákonného zástupce, uvádějí se i jeho údaje. Uvede se jak samotný žadatel (kdo potřebuje nadační příspěvek), tak i jeho zákonný zástupce (rodič, opatrovník, pěstoun). Pokud se jedná o opatrovníka nebo pěstouna, dokládá se nám i kopie rozhodnutí soudu.


Co je korespondenční adresa, mám ji také uvádět?

Pokud máte ještě korespondenční adresu, která je jiná než adresa trvalého bydliště (sídla organizace), uveďte na žádosti i tuto adresu.


Je potřeba uvádět opatrovníka/statutárního zástupce?

Ano, uveďte jméno opatrovníka/statutárního zástupce, případně jiné osoby, která je oprávněná jednat za příjemce ve smluvních záležitostech. V případě, že jedná za příjemce více než jedna osoba, uvádějte je, prosím, všechny.


Kdo je kontaktní osoba?

Kontaktní osoba je ta, která spolupracuje a komunikuje s NADACÍ AGEL v průběhu vyřizování žádosti.


Je potřeba zřídit si pro žádost speciální bankovní účet?

Ne. Můžete použít svůj účet, pokud je veden na předkladatele žádosti. Pokud nemáte vlastní účet, informujte nás a společně se pokusíme najít řešení.


Co je potřeba k žádosti doplnit?

K žádosti se přikládá co nejvíce informací potřebných k posouzení. Je samozřejmě rozdíl u fyzické osoby (žadatele) a právnické osoby.

Fyzická osoba - nám dokladuje zdravotní stav prostřednictvím lékařského potvrzení, kalkulaci či proforma fakturu od dodavatele pomůcky, služby, léčby, dále popis pomůcky, stručné vylíčení finanční situace a podobně. Je to samozřejmě individuální a zohledňuje se samotný požadavek, teda o co přesně žádáte. Vše naleznete v samotném formuláři žádosti, případně pokud bude něco chybět, budeme Vás kontaktovat.

Právnická osoba (ops, os atd.) - Stručný popis finanční situace, proč o podporu žádáte, celkový počet osob v zařízení, případně osob, kterých se podpora týká, přesný popis projektu, cíle a časový harmonogram. Pokud se jedná o zakoupení pomůcky, cenová kalkulace či proforma faktura pomůcky, služby, léčby, přesný popis pomůcky a podobně. Znovu je to individuální v návaznosti na předmět žádosti. Pokud by něco v žádosti chybělo, budeme Vás kontaktovat.


Jaké informace vás nejvíce zajímají? Co mám v žádosti zdůraznit?

Prosím, popište stručně, srozumitelně a jasně o jakou podporu žádáte. Napište, čemu jste vy nebo vaše organizace věnujete.

Doložte náš tiskopis lékařského potvrzení o vašem zdravotním stavu, případně rozhodnutí orgánů veřejné správy o poskytnutí nebo zamítnutí příspěvku na péči, rozhodnutí soudu o opatrovnictví, či jiný dokument, který je důležitý z hlediska posouzení žádosti.

Posuzovatelé tak lépe pochopí, v jakém prostředí žijete, jaké problémy řešíte, co byste chtěli zlepšit nebo zrealizovat. Neméně důležité jsou i vaše cíle, které by měly odrážet řešení konkrétních problémů.


Je potřeba získat na podporu moji žádosti i jiné zdroje nebo vložit vlastní prostředky?

Nadační dary nemají podmínku spolufinancování, tudíž můžete žádat 100% nákladů na realizaci vašeho požadavku. Doporučujem vám však vložit část z vlastních prostředků, popřípadě získat finance z dalších možných zdrojů (jiní dárci, partneři, sponzoři, ...).


Je možné, aby jeden žadatel podal více žádostí?

Tato možnost se nevylučuje. Doporučujeme však zaměřit se nejprve na jednu žádost, která má pak větší šanci na podporu.


Kdo žádosti hodnotí a jaký je proces jejich hodnocení?

Žádosti hodnotí naši odborníci nejprve individuálně, potom na společném zasedání správní rady se prodiskutují a zhodnotí. Správní rada pak vydá závěrečné rozhodnutí. V případě kladného posouzení rozhodne ještě o částce, kterou podpoří vaši žádost.


Kde a jak se dozvím, že byla moje žádost podpořena či nikoliv?

Po zasedání správní rady dostanete vyrozumění e-mailem, popřípadě telefonicky.


Pokud je moje žádost podpořena, jaký je další postup?

Na základě vaší žádosti vytvoříme darovací smlouvu, kterou vám zašleme k podpisu. Po podpisu darovací smlouvy oběma stranami vám na účet odešleme do třiceti dnů (nedohodnou-li se strany jinak) finanční částku ve schválené výši.


Co dělat v případě zamítnutí žádosti?

Pokud obdržíte zprávu o zamítnutí žádosti, znamená to, že správní rada vaši žádost nepodpořila. Z kapacitních důvodů správní rada neuvádí jednotlivé důvody zamítnutí podpory – prosíme o pochopení.

Pokud nebude ze strany NADACE AGEL žadateli poskytnut nadační příspěvek, budou osobní údaje zpracovávány po dobu 30 dní od doručení rozhodnutí NADACE AGEL o neposkytnutí nadačního příspěvku žadateli; následně dojde k likvidaci všech osobních údajů žadatele, vyjma údajů v rozsahu jméno, příjmení a údaje o účelu požadovaného nadačního příspěvku.


Do kdy je nutno poskytnout plnění?

Plnění je nutno poskytnout do 180 dní od poskytnutí nadačního příspěvku.


Jak NADACE AGEL zpracovává mé osobní údaje?

 Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.