O nadaci

NADACE AGEL

je neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je podpora humanitárních aktivit v návaznosti na sféru zdravotnictví.

Účel nadace

Účelem nadace je prostřednictvím své činnosti nabídnout pomoc těm, kteří ji nejvíc potřebují a zároveň podpořit zájem o přirozenou humánní pomoc směřovanou k lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

  • všestranná podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví
  • podpora rozvoje zdravotní péče, podpora komplexního rozvoje diagnostických a léčebných metod zabývajících se problematikou zejména onkologických pacientů
  • přispívání na vybavení zdravotnických zařízení s cílem zlepšení podmínek a prostředí pro pacienty
  • shromažďování a účelné vynakládání finančních a dalších prostředků k podpoře výzkumných a osvětových programů zaměřených na prevenci, diagnostiku a léčení zejména onkologicky nemocných pacientů
  • podpora financování výzkumu a vzdělávání odborníků zejména v oblasti onkologie, kardiologie, cytologie, neurologie, ortopedie, rehabilitace, gastroenterologie včetně zahraničních stáží a studijních pobytů, pořádání národních seminářů a kongresů s vědeckým a populárně - vědeckým zaměřením
  • podpora preventivní zdravotní péče, provádění a organizování edukační a osvětové činnosti zaměřené na zdraví
  • publikační a propagační činnost a spolupráce s odbornými nadacemi
  • další cíle dle rozhodnutí správní rady