O nadaci

Kde pomáháme

NADACE AGEL prostřednictvím své činnosti přispívá zejména na:.

  • nákup zdravotnických, kompenzačních a edukačních pomůcek,
  • náklady na asistenční a odlehčovací služby,
  • pobyty v lázních a léčebných zařízení,
  • rozvoj zdravotní péče, diagnostických a léčebných metod,
  • vybavení zdravotnických a neziskových organizací, a to s cílem zlepšovat podmínky a prostředí pro pacienty a klienty.