Žádosti

Žádám za firmu

Žádost ke stažení

Jak postupovat u žádosti:

1.
Stáhněte si formulář výše a vyplňte, prosím, dle pokynů ve formuláři.
2.
Přiložte, prosím, přílohy, které se vztahují k žádosti (výroční zpráva organizace, cenová kalkulace/proforma faktura, vyjádření ZP o částečném zafinancování, fotografie věci, apod.)
3.
Vytištěný formulář se všemi přílohami zašlete, prosím, na adresu nadace: NADACE AGEL, Vrchlického 1350/102, 150 00 Praha 5 - Košíře, PSČ 140 00. PŘIJÍMÁME POUZE ŽÁDOSTI DORUČENÉ POŠTOU.

Proces žádosti:

V případě, že bude Vaše žádost schválena, bude Vám do 30 dnů od schválení žádosti zaslán informační email o kladném či záporném posouzení žádosti. Následně je vypracována darovací smlouva ve dvou vyhotoveních, která se zasílá k Vašim rukám. Jedno podepsané vyhotovení nám zašlete, prosím, zpět na adresu nadace, abychom mohli uhradit peněžní prostředky.

DŮLEŽITÉ!
Správní rada NADACE AGEL zasedá průběžně dle možností.
Každá žádost o poskytnutí nadačního příspěvku je detailně posouzena. O poskytnutí nadačního příspěvku a jeho výši rozhoduje správní rada nadace na svém pravidelném zasedání.

Je možné žádat o příspěvek na:

  • vybavení zařízení zdravotnickými a kompenzačními pomůckami
  • podporu zdravotní péče klientů v zařízení
  • na další oblasti dle rozhodnutí SR

Není možné žádat o příspěvek na:

  • osobní automobily
  • úhradu dluhů organizace
DŮLEŽITÉ! NEPROPLÁCÍME NÁKLADY ZPĚTNĚ.

Často kladené otázky

Ve lhůtě stanovené smlouvou nám, prosím, zašlete na adresu nadace nebo na e-mail nadaceagel@agel.cz:

  • účetně platný doklad o využití nadačního příspěvku (účtenka, faktura, dodací list, apod.)
  • krátký popis, jak Vám příspěvek nadace pomohl
  • fotografie vynaložení nadačního příspěvku
    (vzor předmětu emailu: DOLOŽENÍ PŘÍSPĚVKU_FOTO_NÁZEV ORGANIZACE (název organizace vyplňte své)
Peněžní prostředky se vždy poukazují na bankovní účet žádající organizace, která následně provede úhradu předmětu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku.
Ano, je to možné, ale doporučujeme se zaměřit na kvalitní zpracování jedné žádosti, která má následně větší šanci podpory.