Žádosti

Žádám za jednotlivce

Žádost ke stažení

Jak postupovat u žádosti:

1.
Stáhněte si formulář výše a vyplňte, prosím, dle pokynů ve formuláři.
2.
Přiložte, prosím, povinné přílohy dle instrukcí uvedených ve staženém formuláři žádosti.
3.
Vytištěný formulář se všemi přílohami zašlete, prosím, na adresu nadace: NADACE AGEL, Vrchlického 1350/102, 150 00 Praha 5 - Košíře, PSČ 140 00. PŘIJÍMÁME POUZE ŽÁDOSTI DORUČENÉ POŠTOU.

Proces žádosti:

V případě, že bude Vaše žádost schválena, bude Vám do 30 dnů od schválení žádosti zaslán informační email o kladném či záporném posouzení žádosti. Následně je vypracována darovací smlouva ve dvou vyhotoveních, která se zasílá doporučeně k Vašim rukám. Jedno podepsané vyhotovení nám zašlete, prosím, zpět na adresu nadace, abychom mohli následně uhradit peněžní prostředky.

DŮLEŽITÉ!
Správní rada NADACE AGEL zasedá průběžně dle možností.
Každá žádost o poskytnutí nadačního příspěvku je detailně posouzena. O poskytnutí nadačního příspěvku a jeho výši rozhoduje správní rada nadace na svém pravidelném zasedání.

Je možné žádat o příspěvek na:

 • rehabilitační pobyty
 • zdravotní a kompenzační pomůcky
 • úhradu nákladů na odlehčovací a asistenční služby
 • pomůcky pro sportovce s hendikepem (sportovní vozík, handbike, monoski, apod.)
 • na další oblasti dle rozhodnutí SR

Není možné žádat o příspěvek na:

 • osobní automobily
 • úhradu osobních dluhů
 • úhradu nákladů na koupi nemovitosti
 • úhradu nákladů u sportovců bez hendikepu
DŮLEŽITÉ! NEPROPLÁCÍME NÁKLADY ZPĚTNĚ.

Často kladené otázky

Ve lhůtě stanovené smlouvou nám, prosím, zašlete na adresu nadace nebo na e-mail nadaceagel@agel.cz:

 • Účetně platný doklad o využití nadačního příspěvku (účtenka, faktura, dodací list, apod.)
 • Krátký popis, jak Vám příspěvek nadace pomohl
Řiďte se, prosím, postupem uvedeným výše a přiložte k žádosti rovněž kopii listiny o opatrovnictví.
Peněžní prostředky se vždy poukazují bankovním převodem na účet žadatele, poštovvní poukázkou na adresu bydliště žadatele, který následně provede úhradu předmětu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku.
Ano, je to možné, ale doporučujeme se zaměřit na kvalitní zpracování jedné žádosti, která má následně větší šanci podpory.