Novinky

Díky podpoře NADACE AGEL vznikl ve Zlíně sportovní koutek pro klienty chráněného bydlení

Ve zlínské čtvrti Letná vzniklo za přispění nadace unikátní sportovní zázemí pro klienty chráněného bydlení Domu NADĚJE. Toto zařízení umožňuje osamostatnění se celkem patnácti klientům s možným využití poradenských služeb při hledání pracovního uplatnění.

NADACE AGEL přispěla částkou 20 000 korun na zakoupení speciálního cvičebního prvku, který doplní stávající sportovní zázemí u tohoto zařízení. Speciální posilovací stroj značky Colmex pomáhá klientům Domu NADĚJE v posílení fyzické kondice. Přístroj je zaměřený na procvičování chůze, zvyšování pohyblivosti dolních končetin a posilování svalů nohou.

 „Součástí naší práce s lidmi s postižením je i snaha o smysluplné využití jejich času. Většina našich klientů se sportu věnuje s oblibou, bohužel u nás není příliš běžné, aby osoby s určitým hendikepem navštěvovali běžně veřejná sportoviště a své aktivity rozvíjeli svobodně a volně,“ vysvětluje motivaci pro vznik sportovního zázemí Mgr. Kateřina Pivoňková, ředitelka zlínské pobočky NADĚJE.

NADĚJE ve Zlíně poskytuje celý komplex služeb od chráněného bydlení, denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen až po sociální služby pro seniory. „Osobně jsem se seznámila nejen s chodem celého centra, které je na profesionální úrovni, ale zejména s lidmi, kteří tyto služby denně využívají. Velmi si vážím jejich přívětivosti a srdečnosti v komunikaci se mnou a ráda bych také vyzdvihla nádhernou ruční práci, kterou sami vytvářejí v sociálně terapeutické dílně - tkalcovně,“ hodnotí kladně manažerka nadace osobní návštěvu centra NADĚJE ve Zlíně.

NADACE AGEL sídlí v Praze a od roku 2011 pomohla 450 osobám v částce přesahující 13 000 000 Kč.

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz