Novinky

Žáci s hendikepem využívají díky NADACI AGEL novou cvičnou kuchyň

Žáci s tělesným či mentálním postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku, mají na Královéhradecku nově možnost dalšího vzdělávání. Díky daru NADACE AGEL mohla zdejší škola Prointepo pořídit pro své žáky zcela novou cvičnou kuchyň, která je bezbariérová a přizpůsobená potřebám a schopnostem náctiletých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům s těžším zdravotním postižením. Ti tak mohou exkluzivně pokračovat ve vzdělání i po ukončení povinné školní docházky a to na střední Praktické škole dvouleté.

Nová kuchyň, kterou Prointepo zakoupilo z příspěvku NADACE AGEL, slouží pro výuku žáků s postižením v praktické škole dvouleté. Ta umožňuje i žákům s těžším tělesným a kombinovaným postižením po ukončení základního vzdělání dále rozšiřovat své vědomosti a tak získávat nejen další vzdělání, ale i dovednosti pro lepší integraci a společenské uplatnění.

„Žáky při výuce seznamujeme se základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v jednoduchých činnostech. Věnujeme se zejména rodinné a zdravotní výchově, ručním pracím, pěstitelským pracím a díky příspěvku NADACE AGEL také přípravě pokrmů,“ jmenuje PhDr. Jarmila Karpašová, ředitelka PROINTEPO – Střední školy,  Základní školy a Mateřské školy, s tím, že vaření patří u studentů mezi velmi oblíbené a vyhledávané činnosti.

Nová školní kuchyně v hodnotě 42 tisíc korun je bezbariérová a umožňuje pohyb i dětem na invalidním vozíku.  Vybavena je přitom standardně rohovou kuchyňskou linkou s pracovní deskou, varnou deskou a vestavěnou troubou. V části linky přitom chybí spodní skříňky, což umožňuje pohodlnou práci na pracovní desce i osobám na vozíku.

„Pro naše studenty je kuchyně jednoznačně obrovským přínosem. Dovednost uvařit si alespoň jednoduchá jídla patří mezi základní předpoklady k osamostatnění se a praktický pravidelný nácvik této dovednosti našim žákům jednoznačně velmi pomáhá a prospívá. NADACI AGEL patří velké poděkování,“ dodává PhDr. Jarmila Karpašová s tím, že v současnosti kuchyni pod dohledem kantorů využívá konkrétně šest studentů, kteří v tomto školním roce střední školu navštěvují. Škola Prointepo je přitom v Hradci Králové vůbec jediná, která vzdělávací, zdravotní a sociální služby pro děti a mládež s hendikepem v takovémto rozsahu nabízí.

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz