Novinky

Nadace AGEL již rok financuje péči o ohrožené maminky a děti

V České republice nezvyklou formu dárcovství zvolila Nadace AGEL v pražském Azylovém domě pro matky s dětmi Gloria. Nad Azylovým domem převzala patronát přesně před rokem. Adresně tak pomáhá konkrétním maminkám v jejich nouzi a těžké situaci. Přispívá také na mzdy lidí, kteří těmto ohroženým rodinám pomáhají.

„Dotovat chod existujícího zařízení bývá mezi donátory vysloveně okrajová forma spolupráce. Nic nového nevzniká a na první pohled po této pomoci jakoby nic nezůstává. Plody této štědrosti jsou zkrátka poněkud ukryté v rozuzlených osudech lidí, kteří pomoc a velkorysost moc potřebují,“ vysvětluje Ing. Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha, která Azylový dům provozuje.

Spolupráce s Azylovým domem pro matky s dětmi Gloria trvá právě rok a Nadace AGEL nyní ohlásila její další pokračování. Chce se i nadále podílet na ochraně těch nejslabších, které ohrožuje nouze, násilí často od těch nejbližších a zdánlivě bezvýchodné životní situace. Maminky s dětmi v Azylovém domě nacházejí útočiště, úkryt před násilníkem, střechu nad hlavou a další pomoc, šitou na míru jejich momentálnímu údělu.

„Díky velmi osobní formě spolupráce postupně pronikáme do řady osudů maminek a jejich dětí, když mnohé již po roce osobně známe. Známe tak i jejich životní osudy, víme, co prožily. Proto by naším největším přáním bylo, aby byl azylový dům Gloria a všechna podobná zařízení prázdný. Aby ho nikdo nepotřeboval. Protože to je nyní jen zbožný sen, dodáváme jistotu provozovatelům a pomáháme konkrétním maminkám a dětem. Je příjemné vidět na našich společných setkáních, jak se do jejich tváří vrací úsměv,“ uvedla předsedkyně dozorčí rady Nadace AGEL PhDr. Dušana Chreneková, MBA.

„Nejsme úplně zvyklí, že sponzor naše zařízení a akce, které pořádáme, pravidelně navštěvuje. Zástupci AGELu se živě zajímají o naprosto konkrétní osudy žen a rodin, jimž poskytují pomoc. Právě po osobním setkání pomáhají velmi konkrétně. Například nákupem naslouchadla pro jednu maminku,“ dodává Jaroslav Němec.

Nejen z písemných žádostí a dokumentů, ale také díky návštěvám v Azylovém domě tak lidé z Nadace AGEL věděli, že bylo třeba koupit novou pračku, vybavení kuchyně, opravit schodiště a zřídit pískoviště. „Hlavně ale vidí a zažívají, že není zase tak důležité, kde se pomoc uskutečňuje, ale především jak. Tedy že moc záleží na lidech, bez nichž by nám sebekrásnější budovy a zázemí byly doslova k ničemu,“ dodává Jaroslav Němec.

Nadace AGEL přispívá na pokrytí mzdových nákladů sociálních pracovnic, terapeutů i žen, které se věnují maminkám ve zcela praktických věcech: učí je pečovat o nově narozené dítě, jak nastavit režim dne odpovídající věku dítěte, jaká je vhodná strava, jak ji připravit a podobně.

„Nadační příspěvek nám dal jistotu ve financování provozu zařízení, jehož největší položkou jsou právě platy. Provoz domu je hrazený z veřejných zdrojů, který však zdaleka nestačí a peníze tak získáváme od stovek drobných dárců i velkých sponzorů,“ vysvětluje Jaroslav Němec.

Zcela mimo smluvený rozpočet Nadace AGEL zaplatila dětem z Azylového domu pobyt na letním táboře. O Vánocích například dostaly nejen děti, ale i maminky dárek podle svého přání.

Azylový dům Gloria pomáhá maminkám postavit se na vlastní nohy a opět vzít běh svého života do vlastních rukou. Děti přitom nemusejí zažít zkušenost dětského domova, ale zůstávají v bezpečném prostředí nablízku své matce. Azylový dům nabízí dvacítku dvoulůžkových pokojů. Ročně je využije více než stovka maminek a jejich děti. Každá maminka s dětmi má samostatný pokoj s kuchyňským koutem. Dva pokoje sdílejí společnou koupelnu. V domě je společenská místnost, herna, knihovna a charitní šatník, kde mohou maminky získat zdarma oblečení pro sebe a své děti. Azylový dům je obklopen zahradou a dětským hřištěm.

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz