Novinky

NADACE AGEL přispěla hendikepovanému sportovnímu nadšenci na vlastní monoski

Jednatřicetiletý Martin Záruba z Prahy utrpěl před necelými třemi lety úraz páteře a míchy, který mu obrátil život naruby. Následkem úrazu při pádu z kola ochrnul od pasu dolu a stal se závislým na kompenzačních pomůckách, asistenci a bezbariérovém prostředí. Přesto zdaleka nerezignoval na aktivní život a s nadšením podniká i sportuje. NADACE AGEL se rozhodla panu Martinovi v jeho těžké situaci pomoci a poskytla mu příspěvek na nákup vysněné monoski ve výši 20 tisíc korun.

„V roce 2015 jsem při pádu na kole utrpěl úraz, v důsledku kterého jsem dnes odkázán na vozík. Pro každodenní činnosti, pohyb, cestování, běžné aktivity v domácnosti i úkony osobní hygieny potřebuji speciální pomůcky a mnohdy i asistenci. Život se mně i mému okolí zásadně změnil. Přesto ale dnes vím, že i na vozíku lze žít aktivní život a být šťastný,“ popisuje svou situaci Martin Záruba, který aktivně podniká v oblasti navrhování, realizace a údržby zahrad, a také se intenzivně věnuje sportu, jenž je pro něj zábavou i rehabilitací, a to jak fyzickou, tak psychickou.

„Sport mě naučil disciplíně a vybudoval silnou vůli, díky které jsem schopen překonávat každodenní překážky,“ dodává Martin Záruba s tím, že jeho velkým přáním bylo pořízení monoski, která jako jedna z mála pomůcek umožňuje hendikepovaným sportovat i v zimním období a dostávat se na místa, kam se člověk s hendikepem jinak nedostane.

NADACE AGEL se rozhodla pana Martina v jeho přání podpořit a na nákup monoski, která mu umožní trávit čas aktivně a s přáteli i v zimě, mu přispěla částkou 20 tisíc korun. „Možnost vyžití i seberealizace je pro člověka nesmírně důležitou potřebou. Bohužel pro pana Martina není vůbec samozřejmá. Přesto se ale na svět dívá stále pozitivně, je aktivní a plný elánu. Je nám proto ctí, že mu můžeme v jeho cestě za aktivním životem pomoci a přispět mu na nákup jeho vysněné monoski,“ říká členka správní rady NADACE AGEL Maya Nováčková.

NADACE AGEL sídlí v Praze a potřebným pomáhá již od roku 2011, kdy byla založena. Více informací, včetně formuláře žádosti o nadační příspěvek, najdou zájemci na webu nadace.agel.cz.

Autor fotografie: Tomáš Lisý

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz