Novinky

NADACE AGEL podpořila azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi v Jeseníku

Nové elektrické sporáky, finanční prostředky na školní výlety pro děti i školkovné, finance na vstupy na divadelní přestavení, ale i oblečení pro potřebné předala v uplynulých dnech zástupcům azylového domu v Jeseníku NADACE AGEL.

Adventní obědy i štědrovečerní večeři mohou připravovat rodiče z azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi v Jeseníku již na dvou nových sporácích. NADACE AGEL na ně přispěla 18 tisíci korun spolku Boétheia – společenství křesťanské pomoci, který azylový dům ve městě provozuje.

„Na Vánoce, jak jsme je prožívali v dětství, vzpomínáme celý život. K tomu neodmyslitelně patří třeba i pečení cukroví, vonící vánočka a samozřejmě i štědrovečerní večeře. Jsem ráda, že obyvatelům domova pro osamělé rodiče a děti můžeme alespoň takto pomoci zpříjemnit prožití vánočních svátků v jejich nelehkých životních situacích,“ řekla Bc. Veronika Dostálová, výkonná ředitelka NADACE AGEL.

Nákupem sporáku ale pomoc nadace nekončí. Další dárek nadace směřovala již přímo k dětem tohoto azylového zařízení. „Podpořili jsme osm školáků či předškoláků celkem 57 tisíci korunami. Peníze jsou určeny na úhradu školkovného, zájmových kroužků a na školní aktivity, například divadelní představení či výlety. Většina maminek, pokud nemá dostatek finančních prostředků, jako první šetří právě na těchto výdajích. My jsme tyto aktivity finančně podpořili, protože si uvědomujeme, že právě socializace dětí a společné zážitky s jejich vrstevníky jsou důležité pro jejich správný psychický rozvoj a začleňování se do kolektivu,“ vysvětlila výkonná ředitelka NADACE Bc. Veronika Dostálová.

Další pomoc pak putovala i do jiných zařízení v regionu. NADACE AGEL pomohla také v jesenickém azylovém domu pro muže a ženy, kde stejně jako v azylovém domě pro osamělé rodiče s dětmi v minulých dnech předala sbírku ošacení, které mezi sebou vybrali zaměstnanci Jesenické nemocnice, člena skupiny AGEL. „Děkuji všem zaměstnancům nemocnice za to, že přinesli své již nepotřebné oblečení. Nyní z něj budou mít užitek lidé bez vlastního domova. Právě zimní měsíce, kdy je teplota pod bodem mrazu, jsou pro ně vždy velmi obtížným obdobím,“ dodala Bc. Veronika Dostálová.

 

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz