Novinky

Děti z azylového domu Gloria slavily Vánoce s NADACÍ AGEL

Radostných oslav Vánoc se letos dočkaly také děti a maminky v tíživé životní situaci, které jsou obyvateli azylového domu Gloria v Praze. Pro děti a jejich maminky připravila NADACE AGEL tradiční vánoční nadílku, v rámci které zástupci nadace plnili dětem jejich přání z dopisů Ježíškovi a nezapomněli ani na praktické dárky pro maminky. Ze strany nadace přitom zdaleka nejde o náhodnou jednorázovou pomoc. Azylový dům Gloria podporuje NADACE AGEL dlouhodobě a v letošním roce přispěla na jeho činnost částkou 600 tisíc korun.

Vánoční oslavy proběhly za účasti předsedkyně dozorčí rady NADACE AGEL PhDr. Dušany Chrenekové, MBA, člena dozorčí rady NADACE AGEL Mgr. Karla Tejkala, MBA a členky správní rady NADACE AGEL Elišky Hoškové, a to v azylovém domě Gloria již s předstihem 20. prosince. Zdejší děti i jejich maminky si v adventním čase užily společné zpívání koled, vánoční cukroví, zapalování prskavek a samozřejmě nechyběly ani dárky pro všechny děti a dokonce ani maminky.

„Dětem jsme plnili přání podle toho, o co samy napsaly Ježíškovi. Mezi dárky byla například cyklistická helma, svítící autodráha nebo Lego. Maminkám jsme pak plošně věnovali poukázky na nákup v drogerii,“ prozrazuje Bc. Veronika Dostálová, výkonná ředitelka NADACE AGEL.

Vánoční dárky společně nakoupili zaměstnanci pražské pobočky společnosti AGEL a NADACE AGEL, a to v rámci dlouhodobé spolupráce a patronátu nad azylovým domem Gloria, kterému v minulosti přispěla nadace nejen na provozní náklady, ale například i na úpravu venkovního prostranství, dětského hřiště, vybavení kuchyně nebo letní tábory dětí.

Letos, stejně jako v loňském roce, poskytla NADACE AGEL azylovému domu příspěvek ve výši 600 tisíc korun, který byl v tomto roce využit na přímou pomoc maminkám a dětem, dofinancování osobních nákladů a drobné obměny opotřebovaného vybavení domu.

 „Organizací, jako je NADACE AGEL, které nabízejí dlouhodobé partnerství a stabilní pomocnou ruku, je opravdu jako šafránu. Jsme nesmírně rádi, že právě nad naším azylovým domem NADACE AGEL převzala patronát a že je opravdu silnou oporou nejen nám, ale především všem našim klientkám a jejich dětem,“ říká Ing. Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha, pod kterou spadá i azylový dům Gloria.

NADACE AGEL sídlí v Praze a potřebným lidem a organizacím z celé České i Slovenské republiky pomáhá již od roku 2011. Od svého vzniku nadace podpořila přes 800 žadatelů celkovou částkou přesahující 22 miliónů korun.

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz