Novinky

NADACE AGEL i letos podpoří vzdělání handicapovaných dětí

Pravidelně docházet do školy a radovat se ze studia navzdory svému handicapu mohou žáci Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA, o.p.s., která vzdělává děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v kombinaci s různými postiženími. NADACE AGEL je podporuje již šestým rokem a také letos jim přispěje částkou 50 tisíc korun na provoz speciálních automobilů, které sváží děti do školy.

„Uvědomujeme si, že jednorázová podpora je vítaná, ale větší význam má dlouhodobě poskytovat handicapovaným dětem možnost studovat a dát jim ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se v budoucnosti osamostatnily,“ míní Bc. Veronika Dostálová, členka správní rady NADACE AGEL.

Denně vyráží dva devítimístné automobily značky FORD plně obsazené dětmi směr Tetín, kde sídlí Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. v Prostějově. Škola připravuje děti pro samostatný život, učí je nezávislosti na svém okolí a připravuje je na budoucí povolání. „Pro naše žáky je velmi důležitá pravidelná docházka do školy, proto zajišťujeme rozvoz a svoz dětí z nedostupných míst celého Olomouckého kraje. Kromě samotného provozu automobilů musíme zaplatit i řidiče a asistenty do auta, kteří jezdí společně s dětmi. Nadace nám pomohla s příspěvkem jak na pohonné hmoty, tak s personálním obsazením do automobilů,“ říká Ing. Olga Krpcová, zástupkyně ředitelky Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA, o.p.s.

Školu nyní navštěvuje 62 žáků, kteří využívají automobily v rámci dojíždění do školy i během školních aktivit.  Provoz dvou školních automobilů stojí více než 800 tisíc korun. „Jen 150 tisíc korun získáme od rodičů, ale poplatky za svoz zvýšit nemůžeme, protože řada rodin je sociálně slabých. Rozdíl tedy každoročně kompenzujeme podporou od sponzorů a nadací. Nejsou to jen cesty do školy a ze školy, ale žáci se v autech přesouvají na různé školní akce, jako jsou projektové dny, rehabilitační pobyty, canisterapie a hiporehabilitace, které se nekonají v areálu školy,“ vysvětluje Ing. Olga Krpcová.

V minulosti díky příspěvkům Nadace AGEL škola vyměnila stará okna za nová, zakoupila relaxační prvky do tříd a vybudovala část keramické dílny, ve které žáci tvoří dárkovou keramiku. „Také se nám podařilo zakoupit EEG biofeedback, který obsluhuje odborně proškolený terapeut a který pomáhá dětem s nápravou poruch učení, při dostatečně dlouhém a intenzivním tréninku dokonce trvale,“ pochvaluje si Ing. Olga Krpcová a dodává, že díky nadaci poskytuje škola terapii dětem bezplatně.

NADACE AGEL sídlí v Praze a potřebným lidem a organizacím z celé České i Slovenské republiky pomáhá již od roku 2011. Od svého vzniku nadace podpořila přes 1050 žadatelů celkovou částkou přesahující 28 miliónů korun.

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz