Novinky

NADACE AGEL slaví 10 let. Její pomoc míří do rodin, dětských domovů i ke špičkovým sportovcům

První kulaté jubileum oslaví 22. června NADACE AGEL, která během uplynulé dekády podpořila 1350 humanitárních aktivit v celkové výši 35 308 968 korun. Od počáteční pomoci jednotlivcům ze všech koutů Česka a Slovenska se během let rozšířila nadační činnost i do řady sociálních zařízení. Nejnovější projekty neziskové organizace skupiny AGEL míří na samotné zaměstnance a podporu talentovaných dětí.

NADACE AGEL slaví 10 let a téměř stejnou dobu je pod jejími křídly dnes sedmnáctiletý Kristián z Prostějova, který se stal v roce 2012 jedním z prvních podporovaných dětí. Tehdy sedmiletému chlapci se závažným onemocněním, tzv. syndromem vrozené spánkové apnoe, kvůli kterému dochází ve spánku k zástavě dýchání, pořídila nadace jízdní kolo a také důležité zdravotní pomůcky, například  odsávačku hlenů. Z důvodu vážné nemoci a neochoty rodičů se domovem pro Kristiánka stalo samotné oddělení dětské JIP Nemocnice AGEL Prostějov, neboť v důsledku svého postižení musí být 12 hodin denně napojen na umělou plicní ventilaci.  „Kristiánkovi osud nepřál, ale je to naše zlatíčko a jeho podpora už se pro nás za ty roky stala jistou samozřejmostí. Je našim prvním podpořeným chlapcem, od kterého se činnost nadace začala bleskurychle rozrůstat do všech směrů. Ať už ale podporujeme jednotlivce nebo organizace, vždy mají jedno společné. Každá pomoc je přesně cílená konkrétnímu žadateli,” říká předsedkyně správní rady NADACE AGEL Ing. Iveta Ostruszková, MBA.

NADACE AGEL je neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je podpora humanitárních aktivit v návaznosti na sféru zdravotnictví. Podporuje děti i dospělé s tělesným i duševním hendikepem, děti v dětských domovech, maminky s dětmi v azylových domech, podporuje sociálně slabé děti při jejich vzdělávání. V portfoliu darovaných příspěvků nejčastěji figuruje nákup zdravotnických, kompenzačních

a edukačních pomůcek, náklady na asistenční a odlehčovací služby, pobyty v lázních, výcviky asistenčních a canisteraputických psů, bezbariérové rekonstrukce, nákup speciálních pomůcek pro hendikepované sportovce či nejrůznější vybavení do zdravotnických a neziskových organizací. V posledním období docházelo také k pořizování ochranných pomůcek, které byly darovány do dětských domovů, azylových domů a hospiců pro zvládnutí nelehké pandemické situace.  „Pravidelně také organizujeme sbírky oblečení, nákupy vánočních dárků dětem a klientům v patronátně spolupracujících institucích, organizujeme také charitativní běh pod názvem „Těšínská nadační osmička“, sportovní turnaje a aktivity pro postižené děti, dětské letní a zimní rekreace pro děti z azylových domů a dětských domovů,” vyjmenovává další nadační aktivity Bc. Veronika Dostálová, členka správní rady NADACE AGEL.

Rozmanitou pestrost charitativní činnosti NADACE AGEL lze ilustrovat na konkrétních případech, jež jsou jen malými střípky bohaté mozaiky vznikající již 10 let. Mezi velké favority letní paraolympiády v Tokiu bude také české želízko v ohni v podobě Iva Koblasy. Hendikepovaného vynikajícího cyklistu z Brna nadace kontinuálně podporuje již od roku 2013 a do dnešní doby na jeho sportovní činnost vynaložila částku přesahující 600 tisíc korun. Zároveň je NADACE AGEL patronem řady sociálních zařízení v nejrůznějších koutech země, ve kterých pravidelně potěší dárky jejich klienty, ale vynakládá také nemalé prostředky na provoz organizací a jejich investice. Nejen o Vánocích tak udělají štědré dárky radost dětem i maminkám v pražském Azylovém domě Gloria, nebo v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni v Kojetíně, nejeden balíček s překvapením čeká také na svěřence Dětského domova Černá Voda na Jesenicku, nebo v nedalekém Dětském domově ve Vrbně pod Pradědem.

NADACE AGEL je také již 10 let hrdým partnerem Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA v Prostějově, kam dochází děti se speciálními vzdělávacími potřebami, se souběžným postižením více vadami a zdejší pedagogové žáky připravují pro samostatný a soběstačný život. Celková částka, která byla škole JISTOTA darována, přesahuje 790 tisíc korun. Dlouhodobě nadační podpora míří také na náročný výcvik canisterapeutických psů. Psí terapie je osvědčeným a velice vyhledávaným léčebným programem v nemocnicích skupiny AGEL.

V letošním roce NADACE AGEL spustila pilotní projekt Balíčky pohody, které jsou určeny pro klienty a pacienty oddělení následné péče či sociálních lůžek. Bylo rozděleno tisíc kusů balíčků do čtyř zdravotnických zařízení: Nemocnice AGEL Podhorská, Nemocnice AGEL Nový Jičín – pracoviště Vítkov, Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a Nemocnice AGEL Český Těšín. Hodnota jednoho balíčku činila 500 korun. Cílem projektu bylo obdarovat naše klienty, kteří jsou často neprávem opomíjenou skupinou. Chtěli jsme, aby balíček klientům nejen udělal radost, ale obsahoval praktické maličkosti, které mohou využít při návratu domů nebo přesunu do jiného sociálního zařízení. Z prvních reakcí našich klientů je zřejmé, že myšlenka splnila svůj účel – potěšit naše klienty, kteří překonávají zdravotní a často i životní situaci a věnovat jim praktické předměty denní potřeby,” říká Veronika Dostálová s tím, že další dva nové projekty myslí také na zaměstnance skupiny AGEL.

Projekt pod názvem „Plníme sny“, je určen pro zaměstnance skupiny AGEL, kteří se ocitli v mimořádně tíživé životní situaci. Tipy mohou zasílat přímo jejich kolegové, kteří si jich váží po pracovní a lidské stránce a chtějí je potěšit a pomoci „Nový projekt “Plníme sny dětem 2021” míří na děti našich zaměstnanců, kteří se také nachází v nelehké životní situaci a mají nadané, talentované a cílevědomé dítě, které chce studovat či rozvíjet svůj talent. NADACE AGEL chce podpořit tyto děti na jejich cestě za vysněným cílem,” dodává na závěr členka správní rady Bc. Veronika Dostálová.

S pestrostí nadační aktivity se může zábavnou formou seznámit také široká veřejnost. Od začátku roku 2020 je možné nahlédnout pod pokličku života s trojčaty, vlastně rovnou s pěti malými dětmi v jedné domácnosti. V internetovém seriálu Jak se žije s trojčaty NADACE AGEL přibližuje rodinu Kropových z Jablunkova. Jednotlivá videa přibližující každodenní život početné rodiny mají od prvního dílu u návštěvníků sociálních sítí velkou oblibu, proto v letošním roce spustila NADACE AGEL nový seriál s názvem Já a můj parkinson. V něm se mohou diváci seznámit s Markem Bilkem, jenž onemocněl touto chorobou v pouhých 36 letech. Pan Bilko i díky nadační podpoře statečně bojuje s nevyléčitelnou nemocí a jeho příběh je velkou inspirací nejen pro osoby se stejnou diagnózou.

NADACE AGEL vstupuje hrdě do druhé dekády svého působení na poli charitativní činnosti a je vždy připravena ochotně podpořit konkrétním způsobem fyzické i právnické osoby a nové charitativní projekty. Všechny aktuality, informace i životní příběhy našich klientů jsou k dispozici na webových stránkách nadace.agel.cz nebo na facebookovém profilu. 

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz