Novinky

Podporu od NADACE AGEL získal spolek, který se stará o klienty s handicapem nebo onkologickým onemocněním

Již od roku 2018 pomáhá NADACE AGEL organizaci Jonášův spolek z.s. z Hlučína, který se věnuje klientům s handicapem nebo onkologickým onemocněním. Během uplynulých let získal Jonášův spolek od NADACE AGEL finanční příspěvek v celkové výší 92 130 korun.

Poslední nadační příspěvek ve výši 25 000 korun poskytla NADACE AGEL organizaci Jonášův spolek na odlehčovací týdenní pobyt na Šumavě, kterého se účastnili klienti s onkologickým onemocněním, osoby s poruchou autistického spektra (PAS), osoby s mentálním postižením a lidé, kteří o tyto osoby pečují. Ozdravně-terapeutického pobytu, kterého se účastnilo 20 osob, proběhl ještě v loňském roce v malebné horské obci Nýrsko v rodinném pensionu na Šumavě.

Finanční částka, kterou NADACE AGEL poskytla, byla využita zejména na program, který Jonášův spolek pro své klienty zajistil. Po celou dobu pobytu probíhala 2x denně hiporehabilitace, animoterapie, arte-rapie nebo muzikoterapie. Kromě terapií byly na programu také nenáročné procházky, čistění koní, jízda vláčkem, návštěva muzea v Alžbětině nebo jízda lanovkou s asistentem u mobilních klientů. Nao-pak rodiče a osoby s PAS měli zajištěnou adekvátní péči v podobě masáží a důstojné sdílení s pEER konzultantem v oblasti problematiky autismu.

„Letošní pobyt byl obzvlášť zábavný, jelikož byl každý den doplněn o skvělou zábavu, kterou pro děti zajistili sourozenci Silvie a Marcel, koordinátoři Jonášova spolku. Programu se zúčastnily se i zdravé děti z blízkého okolí, které zde trávily svou dovolenou. Jsme zastánci inkluzívního propojení života mezi han-dicapovanými autisty a běžné populace, má to smysl a je potřeba aktivity realizovat a podporovat všemi směry. Proto si velice vážíme důvěry a opakované podpory NADACE AGEL, která nám pomáhá realizo-vat naše projekty. Pomáhat má smysl. Vidíme obrovský posun mezi osobami s handicapem, jejich ra-dost a úsměv na tváři, když mají možnost se setkávat, předcházíme sociálnímu vyloučení, které není vůbec prospěšné a má negativní dopad na naše "zranitelné skupiny a rodiče". Jsme Vám velice vděčni za podpořenou částku ve výši 92 130 Kč pro naše onko rodiče a jejich děti s PAS,“ popisuje Silvie Ko-nečná, předsedkyně Jonášova spolku.

„Cílem NADACE AGEL je pomáhat osobám s hendikepem a potřebným organizacím v návaznosti na zdravotní a sociální sféru. Jsem nesmírně hrdá na to, že se nám tento cíl daří plnit. Těší nás, že finanční částka, kterou jsme věnovali Jonášovu spolku, pomohla dětem s handicapem v navazování sociálních interakcí dle jejich možností a schopností. Děti mohly prožít nové nevšední zážitky, a seznamovat se s novým prostředím. Mimo jiné má tato aktivita také velký přínos pro rodiče, kteří mohou načerpat síly,“ popisuje Bc. Veronika Dostálová, členka správní rady NADACE AGEL.

NADACE AGEL sídlí v Praze a potřebným lidem a organizacím z celé České i Slovenské republiky pomáhá již od roku 2011. Od svého vzniku nadace podpořila více než 1430 žadatelů částkou přesahující 37 a půl milionů korun. Jen v loňském roce 2021 podpořila NADACE AGEL více 250 žadatelů a přispěla fi-nanční částkou 6 343 155 korun.

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz