Novinky

NADACE AGEL uspořádala Jarní sbírku potravin: Lidem v nouzi ji předá charitní Poradna pro lidi v tísni

Jarní sbírka na pomoc lidem v nouzi, kterou uspořádala NADACE AGEL, byla úspěšná. Zaměstnanci Skupiny AGEL darovali 50 kilogramů drogerie a přes 65 kilogramů trvanlivých potravin, které byly předány Arcidiecézní charitě Praha.

Ředitelka NADACE AGEL Veronika Dostálová předala hodnotný dar vedoucímu přímé a humanitární pomoci z Arcidiecézní charity Praha Petru Zavřelovi. „Děkujeme za vaši solidaritu a pomoc v době, kdy mnoho lidí čelí obtížím a potřebuje podporu,“ ocenil štědré dárce Petr Zavřel.

Pro NADACI AGEL je Jarní sbírka další z mnoha příležitostí ulehčit život lidem ocitajícím se v tíživé životní situaci. „S Arcidiecézní charitou Praha spolupracujeme dlouhodobě, jsme patronem Azylového domu Gloria pro matky s dětmi. Nedávno jsme potěšili dárkem seniory v charitních domovech. Citlivě vnímáme situaci ve společnosti a myslíme na nízkopříjmové domácnosti, které se kvůli inflaci propadají do ještě větší chudoby. Pro ně jsme uspořádali letošní Jarní sbírku,“ uvedla ředitelka NADACE AGEL Veronika Dostálová.

Arcidiecézní charita Praha využije potraviny v odborné sociální Poradně pro lidi v tísni, na kterou se obracejí lidé v krizové životní situaci. V Poradně mohou hovořit o svých problémech se sociálním pracovníkem či právníkem; obvykle je návštěva poradny prvním krokem k rozpletení jejich složité situace. „Nejčastěji k nám přicházejí předlužení lidé, lidé bez přístřeší, senioři a samoživitelé v hmotné nouzi a obecně lidé v krizové situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami,“ vypočítává vedoucí přímé a humanitární pomoci z Arcidiecézní charity Praha Petr Zavřel. „Pravidelně se setkáváme s extrémní formou chudoby, kdy například rodina nebo senior nemá žádné prostředky ani na základní životní potřeby, jako je jídlo či hygienické potřeby. Než se podaří rodinu stabilizovat, je nutná materiální podpora.“

Balíčky potravin a hygieny tak vydává Poradna pro lidi v tísni svým klientům, kteří prošli sociálním šetřením a pracují na zlepšení své situace. „Díky NADACI AGEL můžeme obdarovat desítky rodin, pro které jsou běžné potraviny finančně nedostupné,“ uzavírá Petr Zavřel.

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz